Meng, Lingbo, Xiaotong Yao, Zichao Yang, Runzhi Zhang, Chunyi Zhang, and X. Wang, N. Xu, S. Li, T. Liu, C. Zheng. Emirates Journal of Food and Agriculture 30, no. 8 (August 23, 2018): 644-653. Accessed February 5, 2023. https://www.ejfa.me/index.php/journal/article/view/1752.