Yuan, Jianqin, Zhongwei Tang, Jianghe Zhao, Zongyong Shi, and Jundong Wang. Emirates Journal of Food and Agriculture 29, no. 11 (October 16, 2017): 856-862. Accessed February 27, 2021. https://www.ejfa.me/index.php/journal/article/view/1495.